logo

Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề Trả lời
Sửa Trích dẫn BSYen  
Đã gửi : 04/01/2023 lúc 04:59:26(UTC)
Quyết định số 3451/QĐ-BYT ngày 26/12/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do vi rút Adeno ở trẻ em
Vui lòng ấn vào đường link bên dưới để xem! https://drive.google.com/file/d/1Bg4CLnUFk0TBbUQhL5YFgdvo9Q6UsMQx/view?usp=share_link

Sửa bởi quản trị viên 05/01/2023 lúc 09:09:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Trả lời nhanh Ẩn Trả Lời Nhanh

Mã an ninh:
Captcha
Nhập mã an ninh: